Opzetten van een Opleidingshuis

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Opzetten van een Opleidingshuis

Een interne leerschool, bedrijfsacademie of een speciaal ontwikkeld educatief programma binnen jouw organisatie draagt actief bij aan de vakbekwaamheid en onderscheidend vermogen van je team. Het stelt je team in staat om zich voortdurend te ontwikkelen, waardoor jouw organisatie uitblinkt, opvalt en aantrekkelijk wordt in de branche. Bedrijven met een dergelijke interne leerschool krijgen vaak erkenning als toonaangevende werkgevers.

Dit leidt ook tot een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijven je huidige werknemers zich ontwikkelen, wat hun motivatie hoog houdt en jouw organisatie aantrekkelijk maakt voor hooggekwalificeerd nieuw personeel. Uiteindelijk resulteert dit in een team van ware experts!

Wat is een leertrajecthuis?

Een leertrajecthuis staat centraal voor gestructureerd leren en groeien. Hierbij kun je bijvoorbeeld nieuwe teamleden bedrijfsspecifieke expertise bijbrengen via een inwerkprogramma. Eveneens kunnen jouw huidige medewerkers voortdurend hun kennis uitbreiden, wat resulteert in een win-win situatie.

Wat zijn de voordelen van een leertrajecthuis ?

Welke voordelen brengt een leertrajecthuis met zich mee? De ontwikkeling van je medewerkers leidt tot vooruitgang binnen jouw organisatie. Goed opgeleide teamleden blijven zich voortdurend ontwikkelen binnen hun functie, wat bijdraagt aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen. Het maakt jouw onderneming flexibeler. Door ontwikkeling te koppelen aan bedrijfsdoelen, maximaliseer je het rendement.

Volledige Ondersteuning van begin tot eind

Het opzetten van een leertrajecthuis lijkt wellicht complex, maar dat hoeft het niet te zijn. Sandvalley Training kan je volledig ontzorgen op het gebied van Leertrajecthuizen. We doorlopen hiervoor de volgende stappen:

 1. Klantintake
 2. Inventarisatie van leervraag
 3. Ontwerp van het leerplan
 4. Implementatie en structurering van het
 5. Leertrajecthuis Creëren van lesmateriaal
 6. Uitvoering
 7. Jaarlijks beheer en onderhoud

We faciliteren dit proces van A tot Z. Dit betekent dat we nauw met je samenwerken, maar jouw belasting tot een minimum beperken. Op deze manier werken we samen aan een op maat gemaakte bedrijfsacademie, opleiding, of E-learning (online leeromgeving), terwijl jij je kunt richten op waar je goed in bent. Bovendien kun je vaak subsidies aanvragen voor je investering in kennis en ontwikkeling, waarbij wij je ook graag bijstaan.

1. Klantintake

Sandvalley Training start het traject naar een Leertrajecthuis door eerst een klantintake te houden. Een leertrajecthuis moet aansluiten op de visie, missie en strategie van de organisatie.

Bedrijven staan voortdurend in beweging. Jaarlijks brengen de marktomstandigheden nieuwe uitdagingen met zich mee. Processen veranderen mee met de ontwikkelingen en vragen daarom steeds om verschillende vaardigheden van medewerkers.

Sandvalley Training vindt het van essentieel belang dat de vereiste vaardigheden voor de processen binnen de organisatie naadloos aansluiten op de bestaande vaardigheden van de medewerkers. Als er een discrepantie ontstaat, komt de betrouwbaarheid van de organisatie in gevaar (onder andere de kwaliteit). Tijdens dit gesprek worden de volgende aspecten besproken:

 • De visie en missie van de organisatie
 • Huidige en toekomstige marktontwikkelingen
 • De structuur van de huidige organisatie
 • Huidige focusgebieden
 • Het ambitieniveau van de medewerkers volgens het management

Deze klantintake vormt de basis voor het opzetten en structureren van het Leertrajecthuis.

2. Inventarisatie van de leervraag

Sandvalley Training heeft een methodiek ontwikkeld om vanuit de visie, missie, strategie en huidige processen de gewenste processen te vertalen naar benodigde vaardigheden.

Veel functies zullen veranderen in de komende jaren, omdat zowel interne als externe ontwikkelingen ervoor zorgen dat er anders gewerkt moet worden. Medewerkers moeten voortdurend bijscholen om aan te kunnen sluiten bij de veranderende processen.

Sandvalley Training kan in korte tijd vaststellen wat de leervraag van medewerkers is. Dit gebeurt gedeeltelijk door persoonlijke gesprekken en gedeeltelijk door middel van een analyseformulier.

De kern hiervan zijn de vereiste vaardigheden die nodig zijn binnen de organisatie, in combinatie met het ambitieniveau van de medewerkers. De leervraag wordt in deze stap dus uitgewerkt in termen van vaardigheden en niet meteen in complete opleidingen, trainingen of workshops.

Nadat alle vaardigheden van medewerkers in kaart zijn gebracht, worden deze vertaald naar concrete opleidingen, trainingen en workshops.

3. Ontwerp van het leerplan

Op basis van de inventarisatie van de leervraag en de vertaling naar de benodigde opleidingen, trainingen en workshops, wordt er een leerplan opgesteld. Dit omvat alle benodigde leeractiviteiten en wordt opgezet in tijd en op basis van budget.

Het leerplan omvat de volgende elementen:

 • Wanneer bieden we trainingen aan: waar is scholing nodig?
 • Voor wie zijn de trainingen bedoeld: doelgroep?
 • Wat zijn de leerdoelen?
 • Wat zijn de kosten?
 • Hoe bieden we de trainingen aan: pedagogiek?
 • Hoe plannen we de training: leerroute?
 • Wat zijn de hoogtepunten van het trainingsjaar?
 • Hoe wordt het leerplan uitgevoerd?
 • Hoe worden vooruitgang en resultaten bijgehouden?
 • Wanneer worden personeelsdossiers bijgewerkt?
 • Evaluatie van trainingsactiviteiten: wat heeft de training ons opgeleverd?

Er kunnen aanvullende onderwerpen worden opgenomen op basis van de organisatie, relevant voor een specifieke sector of bedrijfstak.

4. Implementatie en structurering van het leertrajecthuis

Met een eigen academie en leertrajecthuis kan een organisatie meer rendement halen uit de leeractiviteiten. Een consistent leerprogramma met een duidelijke rode draad en interactie tussen onderdelen versterkt het rendement van ontwikkelingsactiviteiten. Dit draagt tevens bij aan het bereiken van de doelen van de organisatie. Een eigen academie bouwt aan een lerende organisatie en bevordert de bedrijfscultuur. Een eigen academie is bovendien een aantrekkelijk wervingsinstrument op de arbeidsmarkt.

Bootcamp Academy ondersteunt de organisatie bij het opzetten en structureren van het leertrajecthuis. Hierbij kan een alomvattend programma worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat medewerkers stap voor stap de benodigde vaardigheden ontwikkelen.

Binnen een leertrajecthuis wordt een uitgebreid scala aan opleidingen, trainingen en workshops aangeboden. Op basis van functie en budget kunnen medewerkers zich intern inschrijven voor specifieke trainingen of workshops. De programma’s zijn grotendeels afgestemd op de specifieke organisatie, waardoor praktijkgerichtheid optimaal wordt gewaarborgd. Medewerkers kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen.

Door het implementeren van specifieke leertrajecten per functie of afdeling kan een uniforme werkwijze worden verzekerd binnen de organisatie. Deze leertrajecten kunnen worden opgezet voor nieuwe (junior) medewerkers tot aan senior professionals.

De verschillende leertrajecten kunnen onderling op elkaar worden afgestemd, waardoor samenwerking, kennisdeling en vaardigheden tussen afdelingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Iedere organisatie heeft te maken met vaardigheden die relevant zijn voor elke afdeling.

Bij het inrichten van een leertrajecthuis kiezen de meeste organisaties ook voor een standaard inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit draagt direct bij aan een optimale samenwerking en een uniforme cultuur binnen de organisatie.

De programma’s kunnen worden aangeboden in de vorm van contactonderwijs, blended learning en E-learning. Het is niet noodzakelijk om specifieke software aan te schaffen voor een leertrajecthuis.

5. Creëren van lesmateriaal

Bootcamp Academy Holland ondersteunt de organisatie bij het ontwikkelen van content voor een opleidingshuis. Er kan zowel gekozen worden voor standaard opleidingen, trainingen en workshops, als ook voor maatwerk.

Er wordt door Bootcamp Academy Holland een advies opgesteld over welke content uit standaard opleidingen, trainingen en workshops opgesteld kan worden en voor welke trajecten maatwerk noodzakelijk kan zijn.

Bootcamp Academy Holland werkt met veel grote opleidingsinstituten samen en kan samen met deze opleidingsinstituten invulling geven aan standaard opleidingen, trainingen en workshops. Het maatwerk kan de klant zelf ontwikkelen of in samenwerking met Bootcamp Academy Holland.

Het is van belang dat de content actueel is en goed inspeelt op de behoefte vanuit de organisatie. De content dient jaarlijks (en soms ook vaker) opnieuw beoordeeld te worden op actualiteit.

De content dient te bestaan uit:

 • Leerdoelen
 • Algemene introductie
 • Actuele theorie omtrent de onderwerpen
 • Individuele praktijkopdrachten
 • Groepsopdrachten
 • Toetsing (bijvoorbeeld een verbeterplan opstellen)

Wij hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen van de juiste content voor een organisatie.

6. Uitvoering

Op basis van de inrichting van het leertrajecthuis en het beschikbare lesmateriaal kunnen medewerkers zich aanmelden voor specifieke trainingen en workshops. Alle aanvragen dienen op de juiste manier te worden geëvalueerd en verwerkt.

Sandvalley Training kan hierin een rol spelen. We verzorgen al jarenlang voor diverse klanten het beheerproces van een leertrajecthuis.

Alle interne aanvragen worden door Sandvalley Training beoordeeld op basis van de vooraf gestelde criteria van de organisatie. Hierbij wordt beoordeeld of de aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Geschikte aanvragen worden omgezet in concrete trainingsprogramma’s. Bootcamp Academy kan de aanwezigheid, evaluatie en voortgang van deelnemers administreren. Hierbij wordt regelmatig feedback gegeven aan de organisatie.

7. Jaarlijks beheer en onderhoud

De genoemde stappen moeten jaarlijks kort worden gecontroleerd op actualiteit. Nieuwe marktontwikkelingen kunnen zorgen voor andere vereiste vaardigheden. Ook interne veranderingen binnen de organisatie (fusies, samenwerkingen, enz.) kunnen invloed hebben.

Jaarlijkse controle van de relevantie van het leertrajecthuis zorgt ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen in lijn met de behoeften van de organisatie en individuele medewerkers.

Sandvalley Training kan deze stap jaarlijks voor de organisatie uitvoeren. Zo nemen we de organisatie werk uit handen en kan de organisatie zich volledig richten op haar kerntaken.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?