Competentiecheck

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Competentiecheck

Via onze innovatieve leermethode beginnen we bij Sandvalley Training elk Incompany traject met een uitgebreid intakegesprek. We nemen uitgebreid de tijd om de specifieke uitdagingen van jouw organisatie te begrijpen en stellen samen duidelijke leerdoelen vast. We ontwerpen gezamenlijk het traject en kiezen de meest effectieve methoden om optimale resultaten te bereiken. Na het opstellen van de offerte, starten we het traject – geheel afgestemd op jouw voorkeuren. Jij kiest de locatie, datum en tijd van het Incompany traject.

Onze deskundige instructeurs en coaches zijn de drijvende kracht achter deze trajecten. Hun uitgebreide praktijkervaring in de branche maakt hen uitermate geschikt om complexe vraagstukken aan te pakken. Ze integreren theorie en praktijk op een manier die zorgt dat zowel individuele deelnemers als de gehele organisatie hun gestelde doelen bereiken.

Het programma

  1. Verzamelen van relevante certificaten en diploma’s
  2. Invullen van de vragenlijst
  3. Beoordeling van de assessor
  4. Gesprek met de assessor
  5. Afronding competentiecheck

1. Verzamelen van relevante certificaten en diploma's

Onze medewerkers bundelen toepasselijke certificaten en diploma’s die relevant zijn voor hun functie. Zorg ervoor dat kopieën van deze documenten worden toegevoegd aan het volledige dossier voor de competentiecheck. Houd er rekening mee dat ontbrekende certificaten of diploma’s niet kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling.

2. Invullen van de vragenlijst 

Onze Competentieanalyse omvat een uitgebreide reeks vragen. Voor elke vraag beoordeelt de medewerker zichzelf op een schaal van 1 tot 5. Een score van 1 geeft aan dat de medewerker geen ervaring heeft in dit aspect. Bij een score van 2 is er beperkte ervaring. Een score van 3 betekent een neutrale positie. Bij een score van 4 heeft de medewerker enige ervaring en bij een score van 5 beschikt de medewerker over aanzienlijke expertise.

Elke vraag vereist een duidelijke toelichting van de medewerker over de redenering achter de gekozen beoordeling. Deze toelichting is van essentieel belang voor de tussenbeoordeling door de beoordelaar.

3. Beoordeling van de assessor

Na het invullen van de vragenlijst stelt de begeleider een voorlopige beoordeling op. Hierbij wordt zowel gekeken naar de huidige functie als naar de toekomstige rol, samen met de antwoorden van de medewerker op de vragenlijst.

4. Gesprek met de assessor

Tijdens de vierde fase volgt een diepgaand gesprek met de begeleider over de ingevulde vragenlijst. De medewerker krijgt aanvullende mondelinge vragen, gebaseerd op de argumentatie achter de gegeven antwoorden. In dit gesprek is het van groot belang dat de begeleider een helder inzicht verkrijgt, aangezien dit leidt tot de uiteindelijke rapportage.

5. Afronding competentiecheck

In de afsluitende fase wordt de definitieve rapportage samengesteld. Deze rapportage legt de verbanden tussen aanwezige competenties en de functie.

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?