Opleidingsplan opstellen

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?

Opleidingsplan opstellen

De wereld verandert snel, gedreven door technologische vooruitgang. In de afgelopen jaren heeft deze ontwikkeling de werkomgeving ingrijpend getransformeerd, waarbij machines, computers en robots veel handmatige taken overnamen. Deze trend zal zich voortzetten, wat leidt tot verdere veranderingen op de werkvloer.

Binnen elke organisatiefunctie is het nu van belang te overwegen hoe die functie er over drie tot vijf jaar uit zal zien. De snelle technologische vooruitgang, toenemende werkbelasting en groeiende globalisering maken educatie en training steeds belangrijker.

Bedrijven erkennen steeds meer het belang van een cultuur waarin ‘levenslang leren’ centraal staat, zowel voor medewerkers als voor de organisatie als geheel. De juiste mensen op de juiste plaats inzetten leidt tot hogere rendementen, minder ziekteverzuim en meer gemotiveerd personeel. Een strategisch opleidingsplan speelt hierbij een cruciale rol.

Ook medewerkers zien steeds meer in hoe belangrijk voortdurende bijscholing door middel van opleidingen en trainingen is. Om hun ontwikkeling te bevorderen, stellen steeds meer medewerkers een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op.

No data was found

We hebben de volgende producten ontwikkeld:

 1. Opstellen strategisch opleidingsplan
 2. Opstellen opleidingsplan voor een afdeling
 3. Opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 
Alle producten met betrekking tot een opleidingsplan hebben vooraf een duidelijke doelstelling en worden als maatwerk aangeboden.

1. Opstellen strategisch opleidingsplan

Voor een maximale efficiëntie van een organisatie is het cruciaal dat de diverse processen worden uitgevoerd door gekwalificeerde teamleden. Met voortdurende wijzigingen in deze processen, moeten medewerkers eveneens in de pas blijven lopen met ontwikkelingen. Hieruit volgt de noodzaak voor een verhoogde focus op medewerkerstraining.

Bij het realiseren van een doelgericht strategisch opleidingsplan hanteren we het volgende stappenplan:

Door deze gestructureerde aanpak borgen we dat de organisatie een strategisch opleidingsplan krijgt welke volledig aansluit bij de visie van de organisatie.

 

2. Opstellen opleidingsplan voor een afdeling

Niet elke organisatie maakt direct de keuze voor een overkoepelend strategisch opleidingsplan. De behoefte aan training kan variëren per afdeling. Hiervoor hebben wij een aangepast opleidingsplan ontworpen dat volledig aansluit op de specifieke eisen van de betreffende afdeling.

Bij het creëren van afdelingsspecifieke opleidingsplannen volgen we dit stappenplan:

 • Overleg met afdelingshoofd
 • Identificatie van afdelingsontwikkelingen
 • Inventarisatie van basiscompetenties van het team
 • Vaststellen van trainingsbehoefte
 • Opstellen van het afdelingsspecifieke opleidingsplan
 • Afsluiting en evaluatiegesprek

 

Dankzij onze gestructureerde benadering krijgen deelnemers optimale begeleiding om te zorgen voor een naadloze terugkeer in het arbeidsproces.

 

3. Opstellen van een POP

Wil jij jezelf effectief voorbereiden op wat de toekomst in petto heeft? Creëer dan jouw eigen unieke Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Onze ervaren mentor staat klaar om je te begeleiden bij het opstellen van dit plan op maat, zodat je een optimaal resultaat kunt bereiken.

Bij het vormgeven van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) doorlopen we de volgende fasen:

 • Grondige analyse van huidige status
 • In kaart brengen van gewenste toekomstige situatie
 • Identificeren van verschillen en lacunes
 • Formuleren van meetbare en doelgerichte doelstellingen (SMART)
 • Ontwerpen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 • Afsluitend evaluatiegesprek

 

Onze gestructureerde benadering zorgt ervoor dat deelnemers volledig worden ondersteund bij het opstellen van hun eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Persoonlijk advies
over de consultancy mogelijkheden?